You Are Browsing ' aqidah ' Tag

By Darul Falach On 4 Feb, 2015 At 09:42 AM | Categorized As Dunia Islam, Remaja | With 0 Comments
nama_allah2-300x187

Keyakinan yang benar seorang muslim terhadap nama dan sifat Allah adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: “Termasuk keimanan kepada Allah adalah beriman terhadap sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk diri-Nya dan Rasulullah tetapkan untuk Allah tanpa melakukan tahrif, ta’thil, tamtsil, dan takyif “ (Al ‘Aqidah Al Wasitiyyah). Dalam menetapkan sifat Allah kita […]